Revolutionair platform in het vastgoed-onderhoudsdomein

Omschrijving

Het Ziezodan platform verbindt huurders, vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven. Door een slimme combinatie van techniek, data en artificial intelligence, is het maken en plannen van een afspraak vele malen efficiënter en leuker geworden. Met als doel om de klanttevredenheid van huurders te verbeteren.

Doel

Ziezodan wil het proces tussen huurders, vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven samenbrengen en zo een revolutionaire doorbraak zijn in het vastgoed-onderhoudsdomein.

Per doelgroep zijn aparte doelen opgesteld:

Huurders: een oplossing vinden om laagdrempelig storingen te melden en sneller een afspraak te maken.
Situatie: Voor de doelgroep (sociale)huurders is het momenteel omslachtig om een storing te melden. Dit gaat vaak via een ‘mijn omgeving’. Uit onderzoek blijkt dat deze platformen voor deze branche in veel huidige gevallen niet gebruiksvriendelijk zijn. Met als gevolg dat huurders niet waar ze aan toe zijn en wanneer de storing verholpen wordt.

Vastgoedbeheerders: het doel voor vastgoedbeheerders is om optimale tevredenheid onder huurders na te streven. Dit is te realiseren door het proces om storingen aan te melden en op te lossen te vereenvoudigen.
Situatie: Wanneer het melden van een storing niet eenvoudig te realiseren is door huurders, levert dit frustraties op. Hierdoor hebben vastgoedbeheerders hoge handelingskosten door persoonlijk contact om alle informatie over de storingen boven tafel te krijgen. Dit resulteert in hoge handelingskosten.

Onderhoudsbedrijven: een efficiëntere inzet van vakmensen.
Situatie: Door een onvolledige briefing worden vakmensen vaak inefficiënt gepland. De vakmensen gaan vaak niet goed voorbereid op pad, waardoor materialen missen en er bijvoorbeeld twee busjes voor dezelfde deur staan. Het is voor onderhoudsbedrijven essentieel dat er efficiënt wordt omgegaan met de schaarse vakmensen.

Resultaat

Door gebruik te maken van digitale/tech expertise hebben Ziezodan en Adwise een platform ontwikkeld, welke een substantiële bijdrage levert aan het optimaliseren van de gehele vastgoed-onderhoudsketen. Een perfect voorbeeld hoe user experience en artificial intelligence een bijdrage leveren aan een hogere tevredenheid onder huurders en daardoor positieve effecten hebben op de vastgoedbeheerders en de efficiëntie van onderhoudsbedrijven.

Het Ziezodan platform zorgt voor:
- 60% minder telefonisch verkeer
- verkorting van de meldingsduur naar 3 minuten
- Versnelling in de keten door automatisering
- Realtime inzicht en transparantie
- Verhoging van huurderstevredenheid

Voordelen voor 3 doelgroepen.
- Huurder: de huurder is in staat om laagdrempeliger en eenvoudiger een storing te melden en sneller een afspraak te maken.
- Vastgoedbeheerders: vastgoedbeheerders zijn tevreden met de gestegen klanttevredenheid. Daarnaast gaan de vastgoedbeheerder efficiënter te werk, doordat de kwaliteit van de storingsmelding is gestegen.
- Onderhoudsbedrijven: de vakmensen zijn efficiënter ingepland op basis van locatie van de storing en de match op basis van skills. Mede hierdoor is het percentage first time fix is gestegen.

Quote Michiel Pot - Algemeen Directeur Ziezodan: “Dit is de toekomst! We zetten hiermee de hele keten op zijn kop!”

Ziezodan wil op korte termijn zo’n 100.000 woningen door het platform laten lopen en hopen binnen een aantal jaren zo’n 500.000 woningen in beheer te hebben.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Techniek: FlowFabric

Overige informatie

Hoe werkt het Ziezodan platform?
Een huurder is in staat om bij een storing direct een melding te maken via mobiel. Waarna een chatbot checkt of de bewoner bekend is in het systeem. Zo ja, dan ontvangt de huurder een URL voor het aanmelden van een simpele melding. De huurder wordt hierbij volledig aan de hand genomen en door het proces heen geleid. Bewoners kunnen foto’s en video’s van de storing delen. Een algoritme kijkt vervolgens welke vakmannen het meest geschikt is voor de klus o.b.v. locatie en skills. De huurder krijgt nu een aantal keuze opties voor het plannen van de reparatie.

De storingsmelding komt vervolgens binnen bij het aangesloten onderhoudsbedrijf en in de planning van de meest geschikte vakman op basis van locatie en skills. Zo gaat de vakman goed voorbereid op pad. Huurders zijn na afhandeling van de storing in staat om de vakman te reviewen. Hierdoor hebben de vastgoedbeheerders inzicht in: het type storingen, de tijd waarin een storing opgepakt wordt, het aantal storingen per eenheid, geografische spreiding, klanttevredenheid en opgeloste storingen (binnen en buiten de Service Level Agreement).

Bekijk de toelichting in onze animatie: https://vimeo.com/324150078

Multidisciplinair team
Het volledige proces is gerealiseerd door een multidisciplinair team, waarin klant, doelgroep (/eindgebruikers), development, design, UX en content experts in sprints samenwerkten aan hetzelfde resultaat.

Ziezodan (Visie), Adwise (Strategie, Concept, Brand, UX, Design, Content, Chatbot), FlowFabric (Techniek, Tooling)

+ Voeg case toe