Stoma HuidCheck

Omschrijving

De meeste mensen met een stoma krijgen huidproblemen. Toch zoekt maar 20% hulp, waardoor klachten onnodig verergeren. Met de gratis Stoma HuidCheck app versturen patiënten een foto en een omschrijving van de klachten voor advies op afstand. Deze coronaproof oplossing werkt drempelverlagend, bevordert preventie en verbetert de kwaliteit van leven.

Doel

Een stoma is een kunstmatige uitgang voor ontlasting of urine. Het is een stukje darm dat door een opening in de buik naar buiten wordt gebracht en op de huid is vastgezet. Een stoma betekent een grote verandering in het leven van patiënten en gaat vaak gepaard met schaamte en onzekerheid.

Wanneer er sprake is van irritatie of andere huidklachten, is het belangrijk dat dit zo snel mogelijk gemeld wordt. Veel mensen zien er echter tegenop en melden het te laat, waardoor er ernstiger problemen ontstaan.

In Nederland hebben bijna 40.000 mensen een stoma. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de stomadragers te maken krijgt met een huidprobleem. Slechts 20% van de patiënten met klachten zoekt hiervoor hulp. Uit schaamte of omdat men denkt dat zo’n probleem er nu eenmaal bij hoort.

Hierdoor kan een relatief klein ongemak snel een echte aandoening worden. Maar liefst 95% van alle ernstige problemen begint ‘klein’.

Hollister ontwikkelt en levert medische hulpmiddelen en diensten, onder andere voor stomazorg. Het bedrijf legt grote nadruk op het belang van een gezonde peristomale huid en zocht naar een oplossing voor een betere vroegsignalering van klachten.

Samen met Way2Web Software is een mobiele app ontwikkeld om patiënten makkelijker hulp ‘op afstand’ te laten zoeken. Helemaal coronaproof dus. En zonder winstoogmerk.

Resultaat

De Stoma HuidCheck is een gratis app voor de smartphone. De app is verkrijgbaar via de Apple App Store, Google Play en via www.stomahuidcheck.nl.

Patiënten kunnen met de app zelf een foto van de huid maken en omschrijven welke symptomen ze ervaren. De gegevens worden verstuurd naar Hollister, waar een zorgprofessional de situatie beoordeelt en advies geeft. Bij twijfel of acute noodzaak wordt de patiënt doorverwezen naar een stomaverpleegkundige voor behandeling of advies.

Gezien de zeer brede gebruikersgroep was het essentieel dat de app buitengewoon eenvoudig in het gebruik is. De flow, het design en de teksten, zijn er allemaal op gericht om het zo simpel mogelijk te maken, je kunt eigenlijk niets fout doen. Uiteraard functioneert de Stoma HuidCheck ook probleemloos op oudere mobiele telefoons.

Alle data, zoals persoonsgegevens, foto’s en berichten, zijn streng beveiligd. Veilig inloggen gebeurt met tweefactor authenticatie en alle communicatie is versleuteld.
Way2Web is NEN 7510 gecertificeerd - dé norm voor beveiliging van informatie in de gezondheidszorg.

Het gebruik van de coronaproof Hollister Stoma HuidCheck blijkt inmiddels inderdaad drempelverlagend te werken. Deze vooral sociale innovatie bevordert vroegsignalering. De app zorgt voor preventie, tijdige behandeling en lagere zorgkosten. Voor minder druk op de zorg. En niet te vergeten: voor een hogere kwaliteit van leven van stomapatiënten.

Overige informatie

Om de Stoma HuidCheck zo snel mogelijk operationeel te maken, ervaringen op te doen en flexibel te kunnen bijsturen, is gekozen voor een Minimum Viable Product met alleen de meest essentiële functionaliteit. In dit geval: de app, fotograferen, meldingen doorgeven en de backend.

De komende tijd kan de app met extra functionaliteiten worden uitgebreid. Toch hebben we, door uitgebreide interviews met patiënten en zorgprofessionals, ontdekt dat geavanceerde technologie zoals bijvoorbeeld automatische ‘scan-herken’-software’ niet echt nodig is. Het verlagen van de drempel voor contact is de essentie van deze slimme, sociale innovatie.

PAQT.com

Utrecht
PAQT.com
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe