PostNL: Voorbereiden & Bezorgen Digitaal - MijnWerk

Omschrijving

MijnWerk van PostNL, het nieuwe digitale platform waarop bezorgers, teamleiders en planners met elkaar in verbinding staan. Door deze nieuwe manier van samenwerken zijn ze in staat snel en efficiënt data, inzicht en verantwoordelijkheden te delen. Het platform stelt bezorgers daarnaast in staat nieuwe (maatschappelijke) rollen op zich te nemen.

Doel

Elke dinsdag t/m zaterdag lopen er ruim 20.000 bezorgers door alle straten van Nederland. Dit is een bijzondere asset van PostNL, die door uitdagingen in de postmarkt helaas onder druk staat. Met dit in het achterhoofd, en het mee willen gaan met de toekomst heeft PostNL een programma geïnitieerd, ‘Bezorgen digitaal’, met vier hele concrete en bedrijfs-kritische doelstellingen:

• Verhogen medewerker-tevredenheid
• Verlagen operationele kosten
• Verhogen bezorg-kwaliteit
• Het bieden van een platform voor nieuwe dienstverlening & innovatie.

PostNL en Deloitte Digital hebben de handen ineen geslagen om tooling te ontwikkelen om deze vier doelstellingen te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een mobiele applicatie, voor iOS (vanaf 8.0) en Android (vanaf 4.4) (BYOD), beschikbaar voor alle 22.000 bezorgers. De app wordt “ondersteund” door een portal voor leidinggevenden en planners. De app wordt 5 dagen per week actief gebruikt door alle bezorgers die op een dag werkzaam zijn. Functies die gebruikt worden zijn oa:

• checken van het rooster,
• starten en stoppen van een loop,
• indienen van een verlof aanvraag,
• maken en inzien van meldingen,
• maken van een bel-mij afspraak met de teamleider en
• inzien van routes en detailinformatie

Tevens wordt de app gebruikt om nieuwe, innovatieve dienstverlening te ondersteunen:
• scannen van pakjes en brieven tbv track & trace,
• maken van foto’s voor bijvoorbeeld het opnemen van watermeterstanden of vervuiling in de straat
• afnemen van vragenlijsten, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van eenzaamheid onder ouderen
MijnWerk is duidelijk een Tool waar de bezorger en de leidinggevenden, en dus ook PostNL, niet meer zonder kunnen!

Resultaat

De aanpak van Deloitte Digital, in nauwe samenwerking met PostNL heeft tot een aantal zeer goede resultaten geleid. Aan de basis van de ontwikkeling van MijnWerk hebben drie concrete doelen gestaan: tevreden medewerkers, stabiele kwaliteit en lagere kosten. Door de gebruiker nauw te betrekken bij de ontwikkeling van de tool en constant feedback te vragen en deze feedback te voorzien van inhoudelijk advies richting PostNL, zijn medewerkers nu snel in staat om te weten hoeveel posttassen bij het depot staan te wachten per loopronde, of hebben ze inzicht in hun eigen werkrooster en kunnen ze onderling diensten ruilen met collega’s.

De implementatie van Mijn Werk heeft de administratieve overheadkosten verlaagd met 35%, en binnen de totale gebruikersgroep van 22000 bezorgers een tevredenheidsscore van 80% behaald. Daarnaast biedt het platform mogelijkheden voor pilots van nieuwe producten en diensten, constante verbetering is daarmee gewaarborgd. PostNL is hierdoor beter voorbereid op de toekomst.

Deloitte Digital

Amsterdam
Deloitte Digital
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe