Partnerwaarschuwing.nl

Omschrijving

Partnerwaarschuwing.nl geeft patienten de mogelijkheid om anoniem hun (ex)-sekspartners waarschuwen voor SOA of HIV infectie per SMS of e-mail.

Doel

GGD Amsterdam & Rotterdam Rijnmond vroeg dpdk om de pilot 'Suggest a Test' (ook door dpdk ontwikkeld) nationaal uit te rollen.
De pilot is gedraaid onder de soapoli's in Rotterdam en Amsterdam en is een succes gebleken. Omdat de meeste seksueel overdraagbare aandoeningen in Nederland bij de huisartsen worden gediagnosticeerd is het van belang om de interventie uit te breiden en geschikt te maken voor de huisartspraktijk. Ook huisartsen hebben als taak om partnerwaarschuwing met de soa-cliënt te bespreken.

De site dient de volgende doelen te bereiken:

-Cliënten die gediagnosticeerd zijn met een soa en voor wie het gewenst is dat zij (ex-) partners waarschuwen, benaderen zoveel mogelijk (ex-)partners snel en op een passende wijze.

-De anonimiteit van de indexcliënt en die van de (ex-)partner(s) is gewaarborgd.

-De cliënt en (ex-)partner(s) vinden passende en correcte informatie over het waarschuwen van partners en worden beiden gemotiveerd tot het waarschuwen, c.q. reageren op een waarschuwing en het maken van een afspraak voor testen.

-De cliënt en (ex-)partner vinden passende en correcte informatie over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en het voorkomen van soa.

-Pas de applicatie van Suggest a Test aan voor de huisartsenpraktijk en vernieuw de toegangspagina. De bestaande applicatie dient responsive en mobile-friendly te worden gemaakt, en moet ruimte kunnen bieden aan e-learning modules.

Het doel van partnerwaarschuwing is op individueel niveau om actief soa gevallen op te sporen, de duur van infectie te verkorten, complicaties van onbehandelde soa te voorkomen en herinfecties bij de indexcliënt door onbehandelde partners te voorkomen.

Resultaat

Uit de pilot bleek onder andere dat 86 procent ervoor koos om de sekspartner te waarschuwen via een sms. 58 procent van de mensen die zo'n smsje ontving heeft de waarschuwing op de website ook daadwerkelijk bekeken. Vanuit deze gegevens hebben we een mobile-first strategie gehanteerd tijdens de ontwikkeling.

Het 'onboarden' via de code staat centraal voor de gebruikers. De homepage is ingericht en getest (usability) op 2 centrale userstories;
- mensen die partners willen waarschuwen
- mensen die gewaarschuwd zijn

Via de website kunnen patienten sekspartners waarschuwen via e-mail of sms. De website is verrijkt met video en animaties om uitleg te geven over het gebruik van de tool en het creëren van sense of urgency. Uit (eerdere) tests is gebleken dat ervaringsverhalen bijdragen aan het creeeren van betrouwbaarheid. Is samenwerking met de opdrachtgever zijn ervaringsverhalen toegevoegd aan het concept.

Huisartsen en Soapoli's worden benaderd met de vraag zelf een 'professional' account aan te maken. Vanuit deze applicatie zijn ze zelf in staat om code's aan te maken en vinden ze instructie-video's hoe partnerwaarschuwing te bespreken in het spreekuur.

Partnerwaarschuwing richt zich op de 'big five' (hepatitis B, chlamydia, gonorroe, syfilis en hiv). Elke code die wordt aangemaakt is persoonlijk en heeft daarom een waarschuwing die specifiek voor de gebruiker van toepassing is.
De sekspartners ontvangen een bericht met een eigen code en kunnen daarmee op de website zien voor welke soa zij zijn gewaarschuwd en waar zij zich kunnen laten testen.

Cijfers zijn privacy gevoelig en kunnen derhalve vooralsnog niet publiekelijk gedeeld worden.

dpdk

Rotterdam
dpdk
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe