Nieuwe website Team Sportservice

Omschrijving

Team Sportservice werkt aan de maatschappelijke inzet van sport en bewegen, met als doel om écht iedereen te laten profiteren van de positieve effecten ervan. Ze ondersteunen en begeleiden overheden, scholen, zorgcentra en verenigingen die zich bezighouden met sport en bewegen of kunnen profiteren van de kracht ervan.

Doel

In september 2017 gingen Sportservice Noord-Holland, Sportservice Zuid-Holland en Sportservice Utrecht verder onder een nieuwe naam: Team Sportservice. Niet alleen de naam was nieuw, ook de visie, missie en strategie zijn opnieuw gedefinieerd. Dat was meteen een logisch moment om de 27(!) bestaande websites op de schop te gooien. Op al die sites stond een brij aan informatie voor verschillende doelgroepen. Het was al met al een onoverzichtelijk geheel en ook SEO-technisch niet optimaal. Doel was dan ook om twee nieuwe websites te ontwikkelen: één voor betalende klanten (gemeenten, zorginstellingen, scholen en sportverenigingen) en één voor de consument: jouw.teamsportservice.nl/aalsmeer. Of slash haarlemmermeer, of slash lopik. En dat voor alle gemeenten waar Team Sportservice het sportbeleid uitvoert.

Resultaat

Door alle 27 websites te clusteren zorgden we ervoor dat alle consumentenwebsites van Team Sportservice van elkaars waarde profiteren. Dit hebben we gedaan door voor allemaal dezelfde URL te gebruiken. Vergelijk het met een winkelcentrum waar de winkels profiteren van elkaars nabijheid. Het winkelcentrum als geheel is populairder dan een verzameling van losse winkels. Voorheen hadden alle sites een eigen URL, nu staat er één sterk domein online.

Je kunt je voorstellen dat een migratie van 27 naar 2 websites een flinke klus is. De Google-posities van de oude sites moesten natuurlijk behouden blijven. Dat hield in dat we zo’n 25000 geïndexeerde pagina’s hebben omgezet. Deels kon dat geautomatiseerd en de rest (ongeveer 10 procent) hebben we handmatig gedaan. Bij het live gaan van de nieuwe sites zat Team Sportservice, net als elke klant in de opleverfase, in de ‘hypercare-stand’. Twee New Fountain’ers zaten er drie dagen lang bovenop, onder andere door continu te testen.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Overige informatie

Dit zegt Team Sportservice: “New Fountain is een combinatie van een hoop aspecten. Ze snappen de techniek, de bedrijfsbelangen, de communicatie en de marketing. Ze denken overal over mee. Een webbouwer waar je op kunt bouwen.”

+ Voeg case toe