HEINEKEN Metrokaart voor je Carrière

Omschrijving

Hoe kun je medewerkers meer inzicht geven in mogelijke carrièrepaden en betere loopbaangesprekken faciliteren? Samen met HEINEKEN creëerden we de Metrokaart voor je Carrière, een interactieve en datagedreven tool die medewerkers inzicht geeft in de talloze carrièremogelijkheden binnen HEINEKEN wereldwijd.

Doel

Wat oorspronkelijk begon als een idee binnen de afdeling Finance, wordt uiteindelijk door andere afdelingen zoals Supply Chain en Marketing omarmd en uitgerold voor meer dan 80.000 medewerkers wereldwijd. Medewerkers gaven aan behoefte te hebben aan meer inzicht in mogelijke carrièrepaden (ook tussen afdelingen) en willen betere loonbaangesprekken voeren.
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om te groeien binnen HEINEKEN en dit wordt gevisualiseerd met een metrokaart. Een carrière is namelijk geen ladder met een enkele weg omhoog; er zijn meerdere manieren om ervaring op te doen en op een bepaald punt te komen. De metrokaart geeft een idee wat er nodig is voor een volgende stap en is zo een aanzet voor carrièregesprekken.

Resultaat

De Metrokaart voor je Carrière is het resultaat van een sterk projectteam met stakeholders van de verschillende afdelingen van HEINEKEN, front-end experts van partner De Voorhoede en datavisualisatie-specialist Jan-Willem Tulp, onder leiding van Hike One.

In een Design Thinking workshop met de HEINEKEN stakeholders van de afdeling Finance bracht het Hike One team de user needs en business needs in kaart. De uitkomst van deze sessie was de eerste visualisatie van een routekaart, die verder ontwikkeld is door designers van Hike One en getest met HEINEKEN medewerkers.

Frontenders van De Voorhoede brachten vervolgens de Metrokaart met webtechnologie tot leven. Een speciaal team van HEINEKEN medewerkers kan via een CMS rollen toevoegen aan de kaart, hiertussen relaties leggen en carrière verhalen van medewerkers toevoegen. Bij elke aanpassing ontstaat een nieuwe versie van de interactieve metrokaart. Iedere medewerker heeft een eigen career journey, en nieuwe routes worden aan de kaart toegevoegd op basis van user data. 

Het platform werkt voor alle medewerkers wereldwijd, op ieder schermformaat en altijd razendsnel, ook in landen waar HEINEKEN opereert maar internet beperkt is.

De Metrokaart laat medewerkers de paden van andere medewerkers zien, geïllustreerd door video’s met hun verhalen. Iedere rol op de kaart toont welke ervaring nodig is om een bepaalde rol te kunnen doen, en welke ervaring een medewerker in die rol kan op doen. Dit biedt medewerkers focus voor hun ontwikkelingsplan en input voor loopbaangesprekken.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

De Voorhoede (front-end development)
Jan-Willem Tulp (datavisualisatie)

Overige informatie

De Metrokaart voor je Carrière is als eerste in december 2019 gelanceerd voor medewerkers van de afdeling Finance, en in februari 2020 is de tool uitgerold voor de afdelingen Supply Chain, HR, Procurement en Marketing.
Binnen HEINEKEN wereldwijd zijn nog lang niet alle mogelijke carrière paden bewandeld. De tool zal de komende jaren verrijkt worden met routes en verhalen van medewerkers en daarmee in toegevoegde waarde groeien. + Voeg case toe