Geef de grootste gemeente van Nederland één gezicht.

Omschrijving

Verander, vanuit een nieuwe dienstverlening filosofie, de grootste gemeente van Nederland. Niet denkend vanuit de processen, maar vanuit de eenvoud voor inwoners en ondernemers, om de grote hoeveelheid aan producten en diensten eenvoudig online te regelen.

Doel

Gemeente Súdwest-Fryslân is een gemeente die ontstaan is vanuit diverse fusies in de afgelopen jaren. Het uitgangspunt van de vernieuwing was één gemeente, één website. Doel was de versnippering van subsites en processen te stroomlijnen naar een centraal dienstverlening platform. Breng eenduidigheid, professionaliteit en betrouwbaarheid, zodat de gemeente grip heeft op kosten, beheer en ontwikkeling van de optimale online dienstverlening. Om de regie weer bij de gemeente te krijgen, moest het mogelijk worden de ontwikkelkosten voor online dienstverlening drastisch te verlagen en/of effectiever in te zetten.
Daarnaast moest er extern gewerkt worden aan herkenbaarheid voor inwoners en ondernemers. Dat betekende betere consistentie van informatie en niet de interne processen leidend laten zijn. Daarbij was het hoofddoel dat inwoners en ondernemers snel en eenvoudig hun zaken met de gemeente moeten kunnen regelen.

Resultaat

Er is een intensief proces geweest van gebruikers research, het analyseren van TIC klantdata, design sessies en een verscherpte merkstrategie. Deze inzichten hebben wij samengebracht naar een juiste design filosofie. In het design hebben wij een toekomstbestendige filosofie gehanteerd, waarin elk product en/of elke dienst op een gelijk niveau moet staan. Een hele andere filosofie dan de veelal gestandaardiseerde gemeente websites die werken met een toptaken model. Deze keuze is gemaakt omdat vanuit de data analyse bleek dat er een grote verscheidenheid was in bestellingen en/of informatiebehoefte en er groei is in aanbod. Om de grote hoeveelheid aan producten en diensten te stroomlijnen, is gekozen voor een 2-laags pop-up menu. Zo kunnen gebruikers op elk device goed scanbaar de gewenste acties voltooien.
Voor de technische realisatie is gebruik gemaakt van het nieuwe Open Webconcept voor gemeenten. Het Open Webconcept is een samenwerking van vier gemeenten om praktijkgerichter, innovatiever en voordeliger te ontwikkelen. De implementatie is compleet open source en API gebaseerd. Hierdoor staat er nu een schaalbaar platform voor nu en in de toekomst en is er door de samenwerking een betere borging op kwaliteit, continuïteit en kosten.

Overige informatie

Gemeente Súdwest-Fryslân en de aangesloten gemeenten geloven in het begrip Common Ground. De data ontsluiting van deze gemeenten verloopt veelal via een complex systeem van koppelingen. Deze infrastructuur maakt digitale dienstverlening weinig flexibel, kwetsbaar en/of duur.

Het Open Webconcept is een beweging om toekomstbestendige digitale dienstverlening te bewerkstelligen. Daarnaast bindt het Open Webconcept je niet aan een vaste leverancier en is de code open source. De ontwikkelde code wordt beheerd door de aangesloten gemeente en wordt hierbij beschikbaar gesteld aan de gehele markt. Dit geeft de mogelijkheid om gezamenlijk tegen lagere kosten en, door het bundelen van kennis en kunde, goede stappen te zetten in dienstverlening.

WCAG Richtlijnen.
Per 1 juli 2018 is het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Dit is een wettelijke verplichting om elke digitale uiting van (semi)overheden digitaal toegankelijk te maken. Vanaf het ontwerp van de applicatie hebben wij de WCAG 2.1. richtlijnen in acht genomen. De vervolgstap is om alle video’s, PDF’s en overige media toegankelijk te maken.

Snakeware

Sneek
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe