Innovatieve tools voor een duurzaam voedselsysteem

Omschrijving

Go2People Websites heeft een nieuwe website gebouwd voor Fairfood, gericht op het uitlichten van de B2B-tools die Fairfood aanbiedt om bedrijven te verduurzamen. De website wordt gekenmerkt door haar micro-interacties, intuïtieve design en de nadruk op het menselijke aspect door middel van fotografie.

Doel

Fairfood is als organisatie van strategie veranderd. Daar waar Fairfood van oudsher een klassieke campagneorganisatie was met een focus op de consument (B2C), focussen ze zich nu op het aanbieden van tools voor organisaties met een duurzaamheidsvraagstuk (B2B). De missie van Fairfood? Meewerken aan de overgang naar een duurzaam voedselsysteem - in elke fase van de productieketen. Een strakkere meer zakelijke website was dan ook wat Fairfood voor ogen had.

De verwachting vanuit Fairfood was dan ook een website waarin de drie oplossingen die zij aanbieden centraal staan: Trace, ALIGN en Living Wage Lab. Deze oplossingen moeten de doelgroepen goed aanspreken: food businesses (bijvoorbeeld CSR managers), collega-ngo’s en overheden. Ondanks deze B2B-insteek, moest de website wel human centric blijven. Dit sluit immers nauw aan bij Fairfood’s missie. Storytelling, uitlichten van de oplossingen en sectoren en kennisdeling moesten prominent naar voren komen.

Wat betreft kwantitatieve doelen wilde Fairfood graag onder meer:
• 10.000 unieke bezoekers op de website in de eerste helft van 2020;
• 2.000 unieke bezoekers op de landingspagina van de tool in de eerste helft van 2020.

Resultaat

We zijn begonnen met een brainstormsessie waarin we met Fairfood, UX’ers, developers en een projectmanager hebben gespard over de doelen en hoe we deze in de website konden verwerken. Op basis van de gesprekken hebben wij een UX-ontwerp gemaakt. Onze samenwerkingspartner Whello heeft hier een design van gemaakt, welke wij weer hebben vertaald naar de uiteindelijke website.

Omdat we in 2016 al een opdracht voor Fairfood hebben gedaan, verliep de samenwerking zeer soepel. We kennen elkaar inmiddels goed én hebben dezelfde waarde: de wereld verduurzamen. Het innovatieve aan Fairfood is onder meer het aanbieden van de concrete tools aan bedrijven en overheden. Trace maakt bijvoorbeeld gebruik van de blockchain-technologie om partners in een voedselketen met elkaar te verbinden. Dit innovatieve karakter is ook terug te zien in het design en de usability van de website: het gebruik van de website voelt intuïtief en de micro-interacties zorgen voor een 2021-proof gebruikerservaring.

In de bredere strategie van Fairfood past de website hier naadloos tussen. Voorafgaand aan de bouw van de website is er namelijk een branding traject geweest waarin Fairfood met een externe partij de branding herdefinieerde. De guidelines die hieruit voort zijn gekomen zijn dan ook volledig verwerkt in de website. De return of investment is zeker hoog te noemen: sinds de lancering (juni 2020) is Fairfood ruim 41.000 unieke keren bezocht: meer dan een verviervoudiging van het beoogde aantal in de eerste helft van 2020. De landingspagina/website van ALIGN is tevens 1.500 keer bezocht in dezelfde periode.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Whello (design).

Go2People Websites BV

Amsterdam
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe