Diversiteit geeft Het Noordik weer eenduidig kleur

Omschrijving

Het Noordik is een (Protestants)-Christelijke scholengemeenschap voor vmbo t/m gymnasium. De school heeft te maken met teruglopende aanmeldingen van leerlingen. Deels als gevolg van demografische veranderingen in de regio, maar ook vanwege de eigen ‘kleurloze’ merkpositionering. Tijd voor een herpositionering van deze 101-jarige Twentse scholengemeenschap.

Doel

Vanuit directie en het dagelijkse bestuur kwam de dringende oproep om de jarenlange terugloop van leerlingenaantallen een halt toe te roepen. Onderzoek wees uit dat identiteit en imago te ver uit elkaar lagen. Eenmaal begonnen op Het Noordik werd zowel brugklasser als zijn/haar ouder vaak positief verrast door het aanbod. In de wervingsfase lukte het de scholengemeenschap echter onvoldoende haar merkverhaal bij iedereen krachtig over de bühne te brengen. Hierdoor koos een steeds grotere groep leerlingen voor één van de concurrerende scholen in de regio. Deze hadden vaak een uitgesproken ‘technisch’, ‘evangelisch’ of ‘groen’ profiel dat merkvoorkeur creëerde in de oriëntatiefase.

In gesprek met diverse vertegenwoordigers van de vier vestigingen kwamen we er al snel achter dat het met de interne trots goed zat. Echter waren er intern ook zeer uiteenlopende percepties ten aanzien van het merk Het Noordik. Hierdoor kon het gebeuren dat je tijdens een bezoek aan een open dag op twee verschillende vestigingen een andere school introductie kreeg. In de strategiefase hebben we daarom allereerst de focus gelegd op één overkoepelend strategisch merkconcept.

De uitdaging in deze case lag hem in het feit dat er behoefte was aan een overkoepelend merkverhaal terwijl het wel ruimte moest bieden aan lokale invulling. Niet iedere vestiging had immers hetzelfde onderwijsaanbod of specialisatie in keuzeprofielen.

Het Noordik is één scholengemeenschap, maar de kracht zit juist in de diversiteit. In de merkpositionering was het dan ook belangrijk om deze diversiteit in tact te laten en toch voor eenduidige herkenning te zorgen.

Resultaat

Uit de gesprekken bleek dat de school een breed aanbod heeft en dit ook sterk verschilt per vestiging. Dit brede aanbod bleek de onderscheidende kracht te zijn van Het Noordik als scholengemeenschap.

In de eerste jaren op Het Noordik hebben leerlingen de mogelijkheid om zich breed te oriënteren en allerlei keuzevakken te volgen om te ontdekken waar ze echt enthousiast van worden en waar hun talenten liggen. Deze school is daarom ideaal voor leerlingen die hier nog niet achter zijn. Ze ontdekken het vanzelf. Samen met klasgenoten, docenten en een coach. Deze belofte hebben wij vertaald in het communicatiethema ‘Samen morgen ontdekken’. Waarin we zowel leerling als docent oproepen om op gezamenlijke ontdekkingsreis te gaan.

Om het ‘kleurloze’ imago van Het Noordik af te gooien is er een onderscheidende visuele identiteit ontwikkeld, bestaande uit een stoere zwarte basis met een bont kleurenpallet. In het logo speelt de N een iconische rol. Hierbij hebben wij ons laatste inspireren door het Amerikaanse college gevoel met eigen herkenbare kleding.

Door het krachtige karakter van de N kan deze met verschillende kleuren en prints ingekleurd worden zonder herkenbaarheid te verliezen.

De schuine lijnen symboliseren de zoektocht van de leerlingen, het buiten de gebaande paden durven treden en buiten de lijntjes kleuren. De ontdekkingstocht is persoonlijk en daardoor voor iedereen anders in te kleuren. Waar de basis zwart blijft kunnen de kleuren jaarlijks mee veranderen. Zo is een hele flexibele en toch krachtige merkidentiteit ontstaan.

Overige informatie

Om iedere vestiging wel de vrijheid te geven om zelf communicatiemiddelen te kunnen maken, is een online brandguide ontwikkeld. Dit bevat richtlijnen, adviezen en voorbeelden ten aanzien van het gebruik van de visuele identiteit en zijn logo’s, werkbestanden en foto’s te downloaden.

De iconische N wordt op dit moment levensgroot geproduceerd en krijgt een plek op het schoolplein van iedere vestiging. Hiermee wordt het tevens een fysiek visueel herkenningspunt dat de komende jaren op iedere klassefoto een hoofdrol gaat spelen.

+ Voeg case toe