Pathway Studio for seamless healthcare

Omschrijving

Awell Health helpt zorgaanbieders bij het digitaliseren en centraliseren van patiënt-specifieke behandelingen op hun e-health platform. Hun Pathway Studio stroomlijnt de manier waarop ziekenhuizen, afdelingen en teams hun verantwoordelijkheden en protocollen op elkaar afstemmen. Tegelijk wordt de progressie en het resultaat gemonitord zodat de meest efficiënte zorg-keuzes gemaakt kunnen worden.

Doel

Iedere patient in de zorg is uniek, net als iedere behandeling. Hoewel er best practices zijn voor zorgpaden, komt het vaak voor dat het toch afwijkt van een soortgelijk zorgpad. De zorgmedewerkers staan iedere keer voor vele uitdagingen om de juiste aanpak samen te stellen. Wie doet wat en wanneer?

Door een groeiend klantenbestand wilde Awell Health voortborduren op hun initiële proof of concept. Zij vroegen ons de Pathway Studio designs te verbeteren op zo’n manier dat zorgmedewerkers de behandelplannen op ‘n andere manier zouden gaan benaderen. Pathway Builders zou in staat moeten zijn een behandelplan te prototypen en programmeren, wat vervolgens na implementatie automatisch in werking gezet wordt op basis van de progressie van de zorgmedewerker en de patient. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wie waar verantwoordelijk voor is bij ‘n bepaalde diagnose.

In het geval van een eenvoudige diagnose, zoals een gebroken been, is het behandelplan vaak helder. Echter, voor meer complexe en ernstigere diagnoses, zoals bijvoorbeeld borstkanker, zijn er meerdere behandelplannen mogelijk. Het was de uitdaging zo te ontwerpen dat het product gestructureerd en flexibel genoeg is om de complexiteit van zulke behandelplannen vast te leggen.

De uitdaging voor de app en de user interface was om een intuïtief systeem te ontwerpen en ontwikkelen voor dynamisch configureerbare behandelplannen.
Het werken met complexe informatie op elk component-niveau vroeg om ‘n duidelijke visuele weergave en heldere keuzes in prioriteit en toegankelijkheid. Dit is waarom de merkidentiteit, het visual design en het front-end ontwerp allemaal onderdeel uitmaakten van de opdracht.

Resultaat

Onze aanpak voor het nieuwe platform was een verkenningsfase met onderzoek, interviews, mock-ups, gebruikerstesten en reviews. Om te garanderen dat het platform werkt voor uiteenlopende behandelingen en zorgpaden is nauw samengewerkt met experts uit de gezondheidszorg. Met een gevalideerd plan zijn we de delivery gestart.

Het resultaat is de Pathway Studio. Een applicatie waarin Pathway Builders een gestructureerd zorgpad creëren. Met een simulatie optie is de bouwer in staat om de zorgpaden van te voren te testen om zo te checken of de journey van de patient optimaal is. Door andere zorgmedewerkers uit te nodigen voor een zorgpad ontstaat er een samenwerking met het zorgteam tijdens het maken van een pad. Is een zorgpad af, dan delen de bouwers deze met de betrokken zorgmedewerkers. Op deze manier wordt het inzichtelijk wie wat en wanneer moet doen.

De flexibiliteit van deze builder zorgt ervoor dat zowel simpele als complexe zorgpaden gebouwd kunnen worden, hierbij geven de IFTTT-achtige functies de Pathway Studio de complexiteit waar die nodig is. Om het samenstellen van complexe zorgpaden eenvoudig en gebruiksvriendelijk te maken hebben we een visuele stijl ontwikkeld die met diagramstijl, kleurcodering en vaste iconen alles samenbrengt. Dit hebben wij opgeleverd in de vorm van een toegankelijke pattern library zodat in de toekomst snel en consistent toevoegingen gemaakt kunnen worden.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

De Voorhoede

Overige informatie

We hebben Awell Health ook geholpen bij het introduceren van iteratief ontwerp en gebruikersonderzoek in hun ontwerp-processen. Dit heeft geresulteerd in het aannemen van hun eerste eigen designers. Het belang van design binnen de organisatie is echt gegroeid en hun volgende stap is het rigoureus testen en verbeteren van hun product in het veld en zodoende een sterkere verbinding maken met de zorgmarkt.

Het afstemmen van verantwoordelijkheden en processen is een focuspunt van veel software-tools die ontwikkeld zijn voor verbetering van organisatie binnen de zorg. De grootste uitdaging is om een platform te leveren wat precies dit doet, zonder loze beloften over verbeterde zorgkwaliteit. Maar zo’n belofte is lastig te maken vanwege het gebrek aan onderzoek en data om daadwerkelijke verbetering in zorgkwaliteit te meten.

Echter, Awell Health maakt juist gebruik van deze data om gefocuste zorgplannen te kunnen maken, waarbij toekomstige ideeën gevalideerd kunnen worden en er zodoende een groei is in kwaliteit van de echte zorg.

Hike One

Amsterdam
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe