Aansprakelijkheidsverzekering per minuut voor freelancers

Omschrijving

Freeflexen: kiezen waar, wanneer en voor welk tarief je werkt met het gemak van een online platform. Naast het aanbod van werk wil Temper passende producten bieden voor verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en een spaarpot voor later. Nu is het eerste verzekeringsproduct gelanceerd, een digitale oplossing voor verzekeren per minuut.

Doel

In de B2C-markt voorziet Temper aan de behoefte van een bredere trend op de arbeidsmarkt. Behoefte aan meer onafhankelijkheid: niet vastzitten aan een rooster en vaste dagen, meer flexibiliteit om werk naast een druk leven in te richten en meer waardering voor werk.

De snelle opkomst van de platformeconomie is een wereldwijde trend, echter wet- en regelgeving evolueren niet in hetzelfde tempo mee. Temper neemt het initiatief om met beleidsmakers, vakbonden en het bedrijfsleven aan tafel te komen om van FreeFlex net zo’n gewaardeerde werkvorm te maken als vast werk. Zodat verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en het opbouwen van een spaarpot voor later haalbaar is voor alle werkvormen.

81% van de bijna negenhonderdduizend zelfstandigen is niet verzekerd.

Opdracht
Ontwikkel een aansprakelijkheidsverzekering passend bij het werkritme van de FreeFlexer:
- De prijs van het product moet passen bij hetgeen de FreeFlexer verdient.
- Het is een vrijwillige verzekering.
- Het moet zichtbaar zijn voor opdrachtgevers dat de FreeFlexer is verzekerd.
- Het aan- en uitzetten van de verzekering is eenvoudig en vindt plaats binnen het platform.
- Het claimen van eventuele schade gaat via het platform.

Resultaat

Product
Obsessief zochten we naar een verzekeraar die per shift wilde verzekeren. Dat bleek lastig, toch hebben we geen concessies gedaan. Omdat het direct afbreuk doet aan onze visie: de wereld beter laten werken. Waar sociale zekerheden bij flexibel werk net zo vanzelfsprekend zijn als bij vast werk.

Marijn Moerman, CEO Alicia Insurance, begon zijn bedrijf uit frustratie over de logge besluitvorming binnen de verzekeringswereld. Samen met Alicia Insurance is de propositie ontwikkeld.

Verzekerd naar je klus voor 46 cent per uur. Werk je niet betaal je niets.
Je rekent af per minuut.
Er is een maximum van 17 euro per uur voor de frequente FreeFlexer.

Ease of use
Eenmalige aanmelding voor de polis:
Voor het aanvragen van de verzekeringspolis hoeft de FreeFlexer ons platform (ogenschijnlijk) niet te verlaten. Via een directe integratie via API’s van Temper en Alicia krijgt de FreeFlexer een seamless sign up.
In het dashboard;
staat je polis.
kan je zelf de verzekering aan- of uitzetten wanneer je maar wilt.
Opdrachtgevers zien bij je reactie op de klus of je verzekerd bent.
Het ‘reguliere’ uitcheck proces zorgt dat de verzekeraar automatisch op de hoogte is van de starttijd en eindtijd van de shift, de factuur wordt in een keer verrekend met andere facturen.
Schade meld je met een druk in de app.

Resultaat
Live gang - medio december 2019
Binnen een maand waren er 5.000 uur verzekerd via het platform.
Binnen 2 maanden kiest 25% van de actieve opdrachtgevers nu al voor FreeFlexers met een verzekering.

Overige informatie

Niels Arntz, oprichter Temper:
‘Het gaat om een vrijwillige verzekering. ‘De flexibele arbeidsinzet waar wij ons op richten, slaat enorm aan. Dat staat buiten kijf. Maar de markt eromheen veranderde niet mee. Er was geen enkele verzekeraar die durfde te verzekeren per shift. De duur van een aansprakelijkheidsverzekering was meestal één jaar. Alicia Insurance durfde het aan en zag het belang van deze innovatie in.
‘Dus vanaf nu is een FreeFlexer van Temper verzekert als hij een inductiekachel tijdens het werk beschadigt. Werkgevers kunnen in hun voorkeuren aangeven dat ze het liefst iemand hebben met verzekering.’

+ Voeg case toe