Centraal Beheer - LekkerBezig!

Omschrijving

Een gelukkige werknemer is lekker bezig, want: productiever én minder vaak ziek. Daarom bouwden Centraal Beheer en Freshheads een app die opleidingen, gezondheidschecks, coaching en trainingen perfect matcht met de behoeften van werknemers. De Lekker Bezig app geeft hen de regie over hun werkgeluk en helpt werkgevers uitval te voorkomen.

Doel

Centraal Beheer en Freshheads werken al sinds 2015 met elkaar samen. De afgelopen jaren onderzochten we hoe Centraal Beheer klanten kan helpen bij alles wat niet of slechts deels verzekerd is. Ook duurzame inzetbaarheid valt daaronder: “Medewerkers van onze zakelijke klanten vinden het vaak lastig om hun werkgeluk te vergroten. Ze weten niet goed wat ze willen of waar te beginnen, of ze voelen een drempel om toestemming te vragen aan hun manager of baas”, verklaart Susanne Nieuwenhuis-Nijsink, product owner zakelijke diensten bij Centraal Beheer. Nu veel werknemers thuiswerken vanwege corona is die stap misschien nog wel groter dan ooit, terwijl: “werknemers die zich ontwikkelen en actief bezig zijn met een goede balans tussen werk en privé, zijn gelukkiger en vallen minder vaak uit dan collega’s die dat niet doen”, vult Susanne aan. Daarom gingen we samen aan de slag met de vraag: hoe kunnen werkgevers hun werknemers stimuleren om zelf in te spelen op hun duurzame inzetbaarheid en zo de kosten voor uitval minimaliseren? Veel werkgevers willen namelijk wel investeren in groei en inzetbaarheid, maar ze weten vaak niet hoe.

Resultaat

Het spreekt voor zich dat werkgevers de gezondheid van hun werknemers voorop zetten. Lekker Bezig helpt hen daarbij. Met een offline programma voor leidinggevenden en een app voor werknemers maakt Lekker Bezig werknemers wendbaar en weerbaar in het snel veranderende bedrijfsleven. Werknemers krijgen van hun werkgevers een vrij te besteden budget, vullen in de app een vragenlijst in en krijgen op basis daarvan een afgestemd opleidingsaanbod te zien. Hieruit kunnen ze zelf een training, opleiding of coachingstraject kiezen dat aansluit bij hun behoeften. Ook geeft de Lekker Bezig app leidinggevenden inzicht in de kansen en knelpunten op duurzame inzetbaarheid. “Er ontstaan mooie gesprekken met de werknemer. Het gaat dan niet alleen over doelstellingen en resultaten die bereikt moeten worden, maar juist over hoe het gaat. Wat maakt het een goede dag en waar wordt je blij van?” vertelt Hans Thijssen, HR-manager bij Mediahuis Limburg en een van de deelnemers van het Lekker Bezig programma.

Na het onderzoeken van de behoeften van de gebruikers, het testen van een prototype en een langdurig optimalisatietraject werd Lekker Bezig begin maart 2020 officieel gelanceerd. Een goede timing, want even later zorgde Corona ervoor dat de fysieke afstand tussen werkgever en werknemer toenam en het vinden van een juiste balans tussen werk en privé vanwege thuiswerken nog een grotere uitdaging werd. Inmiddels zijn er 13 werkgevers die Lekker Bezig gebruiken om duurzame inzetbaarheid onder zo’n 1100 werknemers te bevorderen. Deze werknemers hebben 442 oplossingen afgenomen, waarvan 40% direct voortkwam uit de resultaten van de vragenlijst.

Overige informatie

De vragenlijst in de app is gebaseerd op vijf belangrijke pijlers voor duurzame inzetbaarheid: gezondheid, werk-privébalans, loopbaan, toekomst en skills en vaardigheden. Naast inzicht en advies voor de werknemers, krijgen werkgevers ook zicht op het werkgeluk binnen hun organisatie. Middels een dashboard krijgen ze antwoord op vragen als: Hoeveel medewerkers zitten lekker in hun vel? Hoeveel medewerkers ervaren stress door hun financiële situatie? Hoeveel medewerkers denken dat hun baan gaat veranderen de komende jaren? Hoeveel medewerkers ervaren een goede werk-privé balans?

In het dashboard worden alleen bedrijfsbrede cijfers met de werkgevers gedeeld, geen cijfers op persoonsniveau. De data in het dashboard is dus niet te herleiden naar individuele medewerkers. Zo voelen werknemers zich toch veilig om de vragenlijst eerlijk in te vullen en kunnen werkgevers op basis van gemiddelde scores grootschalig inspelen op de behoeften van hun werknemers.

Freshheads

Tilburg
Freshheads
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe