Shell Fleet Solutions - Lead generation 2020

Omschrijving

Shell Fleet Solutions is bezighaar markpositie verder te versterken door middel van een bredere toepassing van (digitale) marketingactiviteiten. De inzet is gericht op corporate en logistiek bedrijven in Nederland om voor verschillende customer value propositions (CVP) leads te genereren. Hierbij is doelgroep relevantie van essentieel belang.

Doel

De uitdaging voor Shell Fleet Solutions was het introduceren van een kosten-efficiënte en effectieve manier voor het aantrekken van new business leads binnen het B2B landschap.
Initieel was de insteek om Shell’s aanwezigheid op verschillende evenementen te versterken, dan wel vervangen in digitale vorm. Met de komst van COVID-19 is daar verandering in gekomen. Er is hiervoor een nieuwe strategie bepaald waarbij de focus is komen te liggen op inzet van meerdere data lagen. Om Shell’s verschillende CVP’s efficiënter onder de aandacht te brengen is er onderzoek gedaan naar de verschillende gebruikersprofielen en beschikbaarheid van benodigde data. Hieruit is naar voren gekomen dat de essentiële combinatie van data zou worden opgebouwd uit locatie, gebruikers profiel, demografische gegevens en additionele B2B data.
De Shell Fleet Solutions campagne is van start gegaan met een pilot fase waarin proof of concept en data learnings centraal stonden. De primaire doelstelling in deze fase was om de impact te demonstreren van de inzet van meerdere mobile data lagen.
Op basis van het succes van de pilot campagne is er besloten vanuit Shell om de campagne door te zetten in Always-ON vorm voor de rest van het jaar. Hierbij zijn er nieuwe doestellingen bepaald.
Pilot fase:
-Merk herkenning/awareness in combinatie met het opbouwen van waardevolle data;
* Customer journey flow optimalisatie;
*Het genereren van new business leads op een meer kost efficiënte manier vergeleken met bestaande marketing-kanalen, met een verwachting van 100 new business leads.
Always-On doelstelling:
*Minimaal 180 new corporate/logistiek business leads;
*Realisatie van nieuw leads tegen een maximale kost per registratie van €128,-

Resultaat

De campagnes zijn uitgeleverd met boven verwachtte resultaten op basis van alle gestelde targets. Er is voor Shell een kosten efficiënte methode ontwikkeld waarbij de inzet van mobiele data centraal staat voor het genereren van new business leads binnen een complex B2B landschap. Op basis van het succes heeft Shell besloten om niet alleen de campagne door te voeren, maar ook additionele campagnes per CVP en in andere markten op te zetten. Er is nu een overkoepelende Always-On campagne voor 2021 ingezet voor CVP’s: Shell Card, Road Services en Telematics. Daarnaast is er een standalone campagne ingezet voor Shell Fleet App voor 2021. De interesse binnen Shell is gewekt op globaal niveau en er staan reeds nieuwe markten op de planning voor een samenwerking met Mobile Journey’s data-driven approach.

Resultaten Pilot fase:
*Key learnings van en inzet op basis van de best presterende doelgroepen, creatives en strategieën hebben geresulteerd in een continue verbeterende prestatie van de campagne;
*122 New business leads gegenereerd tijdens pilot;
*Het vaststellen van nieuwe doelstellingen en vaste targets voor campagne vervolg, op basis van Shell’s eisen.

Resultaten Always-On:
*Target van 180+ new business leads ruim overschoten met een totaal van 327 new business leads gegenereerd (182% van doelstelling);
*De kosten per new business lead van maximaal € 128,- was overtroffen met €70,53 per lead (45% beter dan geanticipeerd);
*De resultaten van Mobile Journey’s data-driven B2B approach hebben geleid tot meerdere campagne opvolgingen en de interesse van Shell gewekt op globaal niveau.

Overige informatie

Belangrijkste learnings tijdens de campagnes:
*Inzet van locatie data gecombineerd met uitgebreide audience profiling voor B2B is essentieel geweest in het succes van de campagne;
*Proprietary en Third-party technologie integraties hebben het mogelijk gemaakt om resultaten te leveren boven de verwachtingen vanuit Shell Fleet Solutions. De technologie integraties draaiden voornamelijk om de locatie en gebruikers data, met onderstaande combinaties;
- Proprietary SDK (locatie verificatie en data verzameling);
- POI datasets;
- KvK adres data;
- Gebruikers profielen (zowel first als third party data);
- Een herziening van de landingpagina inclusief cookie policy hervorming heeft tevens impact gehad op de campagne, zoals verbeterde landing ratios en on-site conversies;
- Op maat gemaakte en frequent geteste/aangepaste creative uitingen over verschillende targeting variabelen in de beginfase van de campagne hebben bijzonder veel inzicht verschaft waardoor high-impact voortzetting, uitbreiding en toekomstige campagnes mogelijk zijn gemaakt;
- CVP’s: Shell Card, Shell Road Services, Telematics, Shell Fleet App.

+ Voeg case toe