Ontdek jezelf met Co en vind een baan die bij jou past

Omschrijving

Co is een platform dat praktijk geschoolde mensen (opleidingsniveau t/m MBO) de mogelijkheid biedt om te ontdekken hoe toekomstbestendig hun huidige werk is, welke verborgen ambities en talenten ze hebben, welke baankansen ze daarmee hebben, de juiste opleiding/training te organiseren en ze goed door dit hele proces te coachen.

Doel

Praktijk geschoolden (MBO en lager) zijn qua loopbaanontwikkeling lang verwaarloosd. Ze zijn vaak blij als ze het onderwijs kunnen verlaten en blijven soms een leven lang in dezelfde functie of baan. Loopbaanontwikkeling of “een leven lang leren” was tot voor kort niet voor deze doelgroep weggelegd. Co wil hier verandering in brengen. Door kandidaten bewust te maken van hun verborgen potentieel, ze aan te zetten tot ontwikkeling en te verbinden met nieuwe baankansen, helpt Co het werkgeluk van deze doelgroep te verbeteren. Anderzijds ondersteunt Co werkgevers bij hun schaarste vraagstuk en helpt ze ze met een duurzamer HR beleid. Zo wordt een gap zichtbaar tussen toekomstige schaarste banen en het huidig menselijk potentieel, die met training en ontwikkeling op te lossen is. Co integreert vier aspecten van de arbeidsmarkt. Empowerment en werkgeluk van kandidaten door meer (zelf)inzicht, training en opleiding vanuit de juiste marktvraag, duurzamer personeelsbeleid in ondernemingen en een bijdrage aan een effectievere arbeidsmarkt.
Co heeft theFactor.e gevraagd om een online platform te ontwikkelen dat in deze doelstelling gaat voorzien. Het initiatief kent twee uitdagingen. De user experience. Veel platformen zijn gericht op HBO-ers en het is een fikse uitdaging om MBO- en lager opgeleiden in deze complexiteit mee te krijgen met simpele (digitale) interactie. De tweede betreft integratie van data en gegevens die nodig is om het platform werkend te krijgen. Persoonlijkheid, werkervaring, ambities, (meetbare)competenties, opleidingscriteria, vacature definities; ze kennen allemaal hun systeem en zijn niet zo maar te koppelen.

Resultaat

Het platform is gerealiseerd in een eerste MVP en bestaat uit een funnel die de doelgroep via social media, mailing en organic search aanspreekt en via verschillende gepersonaliseerde landingspagina’s aanzet tot het downloaden van de app. Deze app bevat verschillende modules waarin de kandidaat de huidige arbeidsmarkt kans, zijn potentieel en ambities, alternatieve baankansen en bijbehorende trainingen en opleidingen verkent. Tijdens en na afronding van de taken ontstaan contactmomenten met een jobcoach die volgende stappen in contractering en bemiddeling kan inzetten. Binnen de MVP zit de focus op de kandidaat en vindt de handling richting werkgevers via mensen plaats. In een volgende fase zal dit onderdeel in het platform worden geïntegreerd zodat kandidaat en werkgever, digitaal gelinkt gaan worden. Door continue en intensief gebruikersonderzoek is de interactie zo simpel mogelijk geworden. Co is letterlijk gebaseerd op het meester-gezel principe zoals dat voor de splitsing tussen onderwijs en vakbonden in een gilde gebruikelijk was. Directief, duidelijk, korte trigger/reward cycli en een positieve bekrachtiging.
Qua user experience is de meerderheid van de doelgroep (66%) (zeer) tevreden over het gebruiksgemak. Hoewel nog MVP, voldoet de app voor 75% van de kandidaten aan de verwachting, voor 19% overtreft het hun verwachting. 6 op de 10 downloaders zou teleurgesteld zijn als Co niet meer bestaat. De gestelde KPI’s op bereik, download en afronding van de app worden gehaald. Daarmee lijkt complexe interactie teruggebracht tot een haalbaar handelingsperspectief. De verwachte ROI staat nog open omdat kandidaten nog in opleiding en onderhandeling zitten.

Overige informatie

De focus heeft bij deze online MVP gelegen op de kandidaat kant van het platform. Het is gelukt om de complexiteit terug te brengen tot een handelingsperspectief wat aanslaat bij deze doelgroepen. Een one-stop-shop die hen uit het oude patroon haalt en aanzet tot ontwikkeling, een anderen baan en meer werkgeluk. In de volgende stap zullen werkgevers op het online platform worden aangesloten. Dat gaat op zo’n manier gebeuren dat ze worden aangezet tot duurzamer HR beleid. Zo ontstaat een situatie waarin kandidaat en werkgever hun (verborgen) talent en toekomstige schaarste(baan) met elkaar delen op een kwalitatieve goede manier. Zo gaa Co bijdragen aan een betere arbeidsmarktfit en aan betere arbeidsverhoudingen.

+ Voeg case toe