Duurzame gezondheidsbevordering door inzet Happi Huid app

Omschrijving

De Happi Huid app registreert en monitort digitaal het ziektebeloop van patiënten met een huidaandoening. Patiënten krijgen hierdoor maximale controle over hun gezondheid en dermatologen verlenen in minder tijd betere zorg, doordat de zorgbehoefte inzichtelijker wordt. De Happi Huid app faciliteert zo duurzame gezondheidsbevordering, waarmee het welzijn van huidpatiënten verbetert.

Doel

De ziektelast van een chronische huidaandoening wordt vaak onderschat. De lichamelijke en mentale impact kan groot zijn. Dermatologen hebben vaak maar 10 minuten te besteden tijdens een consult. Dat is te weinig tijd om ook op mentaal vlak een helder beeld te krijgen. Daarbij ogen huidpatiënten vaak niet ziek en weten ze hun aandoening goed te camoufleren. Hoe het werkelijk gaat met een patiënt, is dus niet altijd zichtbaar. Zeker 40 procent van de psychische klachten bij huidaandoeningen wordt tijdens reguliere consulten niet herkend.
De complexiteit van het ziektebeeld vraagt om een meer persoonsgerichte aanpak, waarbij ook aandacht is voor sociale en psychische aspecten. De juiste zorg op het juiste moment, verhoogt de kwaliteit van leven bij huidpatiënten aanzienlijk.

Vanuit positieve ervaringen met een soortgelijk concept voor hiv-patiënten, ontstond bij Internist-infectioloog Guido van den Berk (OLVG) en collega Joop Arends (UMC Utrecht) de overtuiging dat de combinatie van Value Based Healthcare (persoonsgerichte zorg) en patiënt empowerment (meer eigen regie), voor meer patiëntgroepen een succesformule kon zijn. In samenwerking met dermatoloog Patrick Kemperman (UMC Amsterdam en Dijklander ziekenhuis) wilden zij een digitale oplossing ontwikkelen, die helpt om de (psychische) ziektelast bij chronische huidziektes beter te monitoren en patiënten meer controle te geven over hun eigen gezondheid. Daarmee zou de ziektelast omlaag te brengen zijn en kon het uiteindelijke doel ‘het welzijn van de huidpatiënt verhogen’ gerealiseerd worden.

Resultaat

In samenwerking met dermatologen en patiënten is de Happi Huid app ontwikkeld. In de app houden huidpatiënten hun ziekteactiviteit, gezondheidsbeleving en kwaliteit van leven bij. Maar ook hun actuele huidbeeld, door foto’s toe te voegen. Artsen kijken (op afstand) mee en monitoren hoe het écht met patiënten gaat. De app helpt prioriteiten stellen, waardoor consults gerichter en sneller te doorlopen zijn.

Daarnaast heeft de app een signaalfunctie: door het verbeterde zicht op het ziektebeloop en veranderingen, wordt eerder ingrijpen mogelijk. Patronen zijn sneller ontdekt (een reactie op bepaald voedsel bijvoorbeeld). En bij een uitbraak is nog in het beginstadium een interventie mogelijk, wat verergering voorkomt. Ook op mentale achteruitgang kan sneller gereageerd worden.

Het integreren van technologie heeft naast het verbeteren van het welzijn van huidpatiënten nog een groot voordeel: het zorgproces wordt efficiënter. Wanneer een patiënt zich goed voelt, is een poli-consult vervangbaar door een online-consult. Dit bespaart tijd en (dus) zorgkosten, zeker doordat er uiteindelijk ook minder consults nodig zijn.

De app wordt door ruim 3600 patiënten gebruikt en dagelijks komen er veel nieuwe gebruikers bij. Er is volop belangstelling en er wordt veel ondernomen om de Happi Huid app meer bekendheid te geven. Zo is er een koplopergroep met ziekenhuizen, die Happi actief gaat inzetten in het zorgpad. En contact met farma-organisaties, die de app via hun buitendienst onder de aandacht brengen. Ook via mailings en communicatie vanuit patiëntenverenigingen en zorgorganisaties wordt de app actief gepromoot. Voor deze activiteiten is een marketing & sales manager aangetrokken.

Overige informatie

Er zijn 1,2 miljoen huidpatiënten in Nederland. Met Eczeem en Psoriasis. Of huidziekten als Vitiligo, waarbij witte vlekken ontstaan op de huid. Europees onderzoek uit 2019 naar de kwaliteit van leven en emotionele consequenties van huidaandoeningen, wijst uit dat de ziektelast complex is. Door lichamelijke klachten als vermoeidheid, een pijnlijke, schilferende, droge, natte of jeukende huid, kan ook de mentale impact van een huidziekte groot zijn. De ontwikkeling van een eigen identiteit en een positief zelfbeeld gaat moeizamer bij mensen met een huidaandoening. Door gebruik van de app is er meer aandacht voor schaamte, depressie, angst of problemen met persoonlijke relaties. Dermatologen verwijzen nu bij dit soort klachten tijdig door naar een psycholoog.

De app helpt patiënten ook ‘praktisch’. Het bijhouden van de medicatie-momenten, consult-afspraken en metingen zijn door de patiënt (of verzorgers) in de app eenvoudig te regelen. Ook is het mogelijk om consults op te nemen en later terug te luisteren. De app bevat daarnaast een lijst met contactgegevens van alle Nederlandse ziekenhuizen en veel linkjes naar informatieve websites.

Het succes van de app komt mede voort uit research en toetsing in de praktijk. De app is ontwikkeld in nauwe samenwerking met dermatologen en patiënten. Beide doelgroepen zijn betrokken bij het uitdenken van de app-functionaliteiten en ingezet voor design- en usability-optimalisatie. Om de zorg via de app constant te verbeteren, wordt aan gebruikers actief om feedback gevraagd. Ook vindt er onderzoek plaats met anonieme patiëntgegevens.

De Happi Huid app is gratis te downloaden voor iOS en Android.

E-sites

Breda
E-sites
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe