Bereken je hartleeftijd

Omschrijving

De Hartleeftijdtool berekent, gebaseerd op medische richtlijnen, iemands 'hartleeftijd'. Zo krijgen mensen inzicht in hun persoonlijk risico op hart- en vaatziekten en concreet bijbehorend (leefstijl)advies.

Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat het begrip ‘hartleeftijd’ het risico begrijpelijker maakt en het de urgentie vergroot, ook voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Doel

Bestaande risicocommunicatie rondom hart- en vaatziekten was weliswaar informatief en betrouwbaar, maar abstract en niet gericht op de belevingswereld van het algemene publiek. Daarom was de impact beperkt, terwijl bekend is dat mensen die weten dat zij een verhoogd risico hebben vaak gemotiveerder zijn om gezonder te leven. Hiermee kunnen zij hun risico op hart- of vaatziekten verlagen.

Met name mensen met een lagere opleiding of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om de uitslag van een risicotest te begrijpen. Onderzoek door Dr. Olga Damman van Amsterdam UMC onder 700 mensen (van wie een groot deel met lagere opleiding), toonde aan dat het begrip ‘hartleeftijd’ helpt om je risico op hart- en vaatziekten beter te begrijpen en daarbij urgentie te voelen. Hoe hoger je hartleeftijd, hoe hoger je risico op een hart- of vaatziekte. Andere manieren om het risico te duiden, zoals. infographics of percentages, werkten minder goed.

Samen met de Hartstichting heeft Onstuimig een tool ontwikkeld die de ‘hartleeftijd’ berekent op basis van algoritmes die gebaseerd zijn op de nieuwste medische richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) die gaat over het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals hoge bloeddruk of een hoog cholesterol. Zo duidt de tool het risico op een betrouwbare maar laagdrempelige manier.

Daarnaast moet de tool aanzetten tot het meten van bloeddruk en cholesterol, indien onbekend, en mensen motiveren/activeren om de hartleeftijd te verlagen. 

Belangrijk aandachtspunt was dat de tool zowel gebruikt moet kunnen worden door het algemeen Nederlands publiek als op termijn in de huisartsenpraktijk.

Resultaat

Hartleeftijd is een online tool die we als web-app hebben geïntegreerd in Hartstichting.nl. Hier is bewust voor gekozen, zodat de tool ook in andere platforms opgenomen kan worden. 

De tool stelt 6 vragen, bewust verdeeld over losse schermen, zodat hij probleemloos door iedereen, ongeacht opleidingsniveau, in 2 minuten te doorlopen is.

De interface is laagdrempelig en mobile-first, en is uitgebreid geoptimaliseerd aan de hand van meerdere usability-tests binnen een brede doelgroep, met het accent op gemiddelde tot beperkte gezondheidsvaardigheden. Ook hier werd samengewerkt met Amsterdam UMC.

De tool is in mei 2019 gelanceerd op Hartstichting.nl zonder hier veel ruchtbaarheid aan te geven. Desondanks scoorde hij direct ver boven verwachting en was er aandacht in verschillende media. Hartleeftijd wordt veel gebruikt, tot nu toe meer dan 160.000 keer, met een conversie van start- naar eind- en adviesscherm van rond de 60%. Hiervan bekijkt bijna 60% tevens het bijbehorende advies over hoe je je hartleeftijd kunt verlagen.

Overige informatie

Nederland telt 1,55 miljoen chronische hart- en vaatpatiënten, en dat aantal stijgt nog steeds. Meer aandacht voor preventie is daarom noodzakelijk. Door risicofactoren eerder aan te pakken, kunnen we erger voorkomen.

Mensen gaan vaak pas naar de dokter als ze klachten hebben, maar bij bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of een te hoog cholesterol heb je die vaak niet. Terwijl er ongemerkt wel schade kan ontstaan, bijvoorbeeld aan je bloedvaten, hart en hersenen. Dit kan leiden tot een hartinfarct, beroerte of hartfalen.

Vanaf je 40e neemt je risico op hart- en vaatziekten geleidelijk aan toe. Mensen kunnen zelf veel doen om hun risico te verlagen, maar daarvoor is het belangrijk dat ze inzicht hebben in hun hartgezondheid. De Hartleeftijdtool helpt om het eigen risico te begrijpen en wat nodig is om dit te verlagen.

De tool is gebaseerd op de medische richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), opgesteld op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten. Voor artsen is de richtlijn een hulpmiddel om een eventuele behandeling op te baseren om hart- en vaatziekten te voorkomen.

Hartleeftijd gebruikt een algoritme dat het sterfterisicopercentage per leeftijdsgroep en geslacht vertaalt naar een hartleeftijd.

De tool is bedoeld voor mensen tussen de 40 en 70 jaar zonder bestaande hart- of vaatziekten en richt zich specifiek op mensen met een lagere opleiding en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Onstuimig, online emotie

Amersfoort
Onstuimig, online emotie
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe