Hoe we uithuisplaatsing van kinderen helpen voorkomen

Omschrijving

Uithuisplaatsing van een kind is een traumatische gebeurtenis. Hulpverleners in de jeugdzorg doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. We ontwikkelden een service om de lastige besluitvorming in de jeugdzorg te ondersteunen: ‘Het Extra Teamlid’.

Doel

Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 40.000 kinderen uit huis geplaatst. Hier zijn altijd goede redenen voor, maar voor een kind is het een traumatische gebeurtenis. Daarom hebben de Gemeente Amsterdam (afdeling Jeugd) en Garage2020 data-analyse ingezet om meer inzicht te krijgen in de problematiek rondom uithuisplaatsing.

De - inmiddels academisch gevalideerde - data-analyse levert zeer goede inzichten op met een totaal van circa 60 risicofactoren en mogelijke logische hulptrajecten. Met die inzichten willen we hulpverleners ondersteunen bij de lastige besluitvorming en de mogelijkheden van meer preventieve trajecten onder de aandacht brengen. De kernvraag van het project: Hoe kunnen we data-analyse succesvol inzetten om daarmee de kans op uithuisplaatsing te verkleinen door inzicht te geven het meest passende hulptrajecten?

Het doel van het project is om een toepassing te ontwerpen waarmee hulpverleners minder snel het pad van ‘uithuisplaatsing’ kiezen. De toepassing moet er dus voor zorgen dat hulpverleners niet kiezen voor het "bekende" maar ook verder kijken.

Resultaat

Interviews lieten ons zien dat jeugdhulpverlener een intuïtief beroep is. Op basis van gevoel en ervaring, in overleg met gezinnen, kinderen en andere professionals worden keuzes gemaakt voor een vervolgtraject. Data speelt daarin tot nu toe geen rol. Tegelijkertijd ontdekten we dat er bij hulpverleners behoefte is aan bevestiging van hun keuzes.

Om dit proces te ondersteunen kwamen we met 'Het Extra Teamlid'. Stel je voor dat je een teamlid hebt dat inzicht heeft in alle jeugdhulpgevallen en effecten van verschillende hulptrajecten. Een teamlid dat je kunt raadplegen tijdens overleg met je team of een cliënt.

In co-design met ontwerpers en hulpverleners ontwikkelden we een fysiek product, waarbij de data eenvoudig met image recognition kan worden opgeroepen. In meerdere gebruikerstesten legden we onze prototypes voor aan hulpverleners.

Het extra teamlid bestaat uit een spelbord, blokken en een applicatie. Op elk van de blokken staat een vorm die symbool staat voor een hulptraject. Met de blokken zet de hulpverlener een tijdlijn uit met de trajecten die een gezin al heeft doorlopen. Door image recognition herkent de applicatie de vormen op het spelbord als code en laat hulpverleners direct weten wat het beste vervolgtraject zou zijn.

Op dit moment draaien drie verschillende jeugdhulporganisaties in Amsterdam mee in een praktijkproef. Zij gebruiken het teamlid tijdens het bespreken van echte cases, met collega’s en cliënten. Inmiddels werken zo’n 100 verschillende hulpverleners met de tool. In maart 2020 wordt de tool geëvalueerd, geoptimaliseerd en kan er worden opgeschaald naar nieuwe regio’s gemeenten.

Overige informatie

Data-analyse kan de informatiepositie van hulpverleners verbeteren. Maar alleen al bij het horen van het woord data trekken veel hulpverleners hun wenkbrauwen op. Want data, is dat niet koude, kille, anonieme informatie die weinig van doen heeft met het empathische en intuïtieve werk van jeugdhulpverleners?

Door in co-design met hulpverleners een product te ontwerpen, hebben we laten zien dat data toepasbaar en inzetbaar is. Zelfs in de jeugdhulp. Met een fysiek product, en zonder onnodige handelingen hebben hulpverleners hiermee beschikking over relevante informatie.

Het Extra Teamlid laat de behandelopties zien die er zijn naast uithuisplaatsing. De applicatie laat ook alternatieve opties zien, aanvullend op de gebruikelijke behandelopties. Zo wordt out of the box denken gestimuleerd.

Het Extra Teamlid heeft inmiddels de belangstelling van verschillende gemeenten en jeugdhulporganisaties in Nederland. De eerste resultaten uit de praktijkproef zijn veelbelovend. Zo ontdekten we dat het bordspel als praatmiddel wordt gebruikt. Het visualiseert ook het behandeltraject waar je de tevredenheid over een behandeltraject mee kunt aangeven. De applicatie genereert hiermee ook nieuwe data die de interesse heeft van gemeenten en instellingen.

Greenberry

Utrecht
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe