Van Nuon naar fossielvrij Vattenfall

Omschrijving

Begin 2019 hebben wij Van Vattenfall Nederland de opdracht gekregen een ingrijpende online rebranding tot stand te brengen die aansluit op de internationale missie van dit energieconcern: ‘Een fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie’.

Doel

De online rebranding is onderdeel van een programma dat de totale identiteitsverandering van Vattenfall omvat: corporate branding, visual identity en een interactieve, servicegerichte site die vorm en inhoud geeft aan het thema ‘Fossielvrij in één generatie’.

Met een leidende rol voor Vattenfall door tijdens dit transitieproces richting te geven, betrokkenheid te tonen, ondersteuning te geven en zakelijke kansen te bieden aan klanten, stakeholders en de ruim 20.000 medewerkers.

Resultaat

In een tijdsbestek van 8 maanden is met 10 verschillende agile teams van Vattenfall een reeks van concrete resultaten geboekt bij zowel de digitale positionering als de digitale transitie van Nuon naar een fossielvrij Vattenfall. Daarbij is onderscheid gemaakt naar resultaten op designgebied en overige resultaten waarbij Clutch het initiatief heeft genomen.

Design resultaten:
• Stip op de horizon in de vorm van een concept-car (tastbaar future proof prototype)
• Volledig nieuwe publieke website op een nieuwe (EPI) omgeving
• Rebrand en nieuw ontwikkelde ‘mijn omgeving’ (B2C)
• Rebrand en nieuw ontwikkelde ‘mijn zakelijke omgeving’ (B2B)
• Rebrand Vattenfall app
• Restyle Vattenfall Handels Platform
• Een nieuw ontwikkelde chatbot (Nina)
• Van 86 verschillende templates naar 10 core templates met 56 componenten
• Integratie en doorontwikkeling digital brand Vattenfall
(i.s.m. hoofdkantoor Zweden)
• Nieuw gedocumenteerd designsysteem volgens het atomic design model
• Componenten bibliotheek (front-end)

Overige resultaten met initiërende rol Clutch:
• Geen SEO-verlies
• Geen conversieverlies
• Van 2600 naar 1300 Vattenfall-proof pagina’s
• Nieuwe manier van samenwerken agile teams
• Bi-weekly 'Marketplace’ waarin teams hun business-ontwikkelingen tonen
• Geadopteerd governance-model waarin rollen en verantwoordelijkheden
vastgelegd zijn

Overige informatie

Het ontwikkelingsproces, bestaande uit de fases onderzoek/analyse, exploratie, concept en executie, is uitvoerig beschreven en gevisualiseerd op www.weareclutch.nl/cases/vattenfall.

+ Voeg case toe