Radboudumc Voice Trainer

Omschrijving

De Voice trainer is speciaal ontwikkeld voor mensen die door de ziekte van Parkinson slecht verstaanbaar spreken. De app helpt mensen zelfstandig hun spraaktechniek te oefenen en toe te passen om zo de kwaliteit van leven te behouden. Bovendien is dataverzameling over gebruik van de app mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek.

Doel

Communicatie met geliefden, familie en vrienden is een belangrijke en fundamentele kwaliteit van het leven. Verstaanbaar spreken is daarbij onmisbaar en dat is bij zo’n driekwart van de parkinsonpatiënten een geleidelijk toenemend probleem. De verstaanbaarheid van het spreken kan bij parkinson succesvol worden verbeterd met de in het Radboudumc ontwikkelde Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT). Deze behandeltechniek wordt al meer dan 30 jaar in Nederland en inmiddels ook in het buitenland gebruikt. De Voice trainer is ontwikkeld om parkinsonpatiënten te ondersteunen in het leren beheersen en blijvend toepassen van deze techniek. Echter, zelfstandig oefenen en blijven toepassen is zonder real time feedback niet goed mogelijk. Daarbij is het essentieel dat de gebruiker feedback krijgt op zowel de luidheid als de toonhoogte van de stem. Toen duidelijk werd dat dergelijke real time feedback met een app technisch realiseerbaar was, heeft de afdeling Revalidatie van het Radboudumc fondsen gezocht om een betere versie te laten ontwikkelen die openbaar beschikbaar gemaakt kon worden, zowel nationaal en internationaal.


Een tweede doelstelling was om via een online dashboard logopedisten de mogelijkheid te geven om hun patiënten via de app tijdens de behandeling op maat te kunnen ondersteunen. Tegelijk kan op deze manier relevante data over het gebruik van de Voice trainer gegenereerd worden, die anders aanzienlijk meer tijd en resources zou kosten.

Resultaat

Met financiële ondersteuning van de Parkinson Vereniging en het Innovatiefonds voor Zorgverzekeringen is de vernieuwde Voice Trainer en het daarbij behorende online dashboard inmiddels succesvol gelanceerd. Steeds meer Nederlandse en ook buitenlandse logopedisten gebruiken de Voice trainer met hun patiënten als onderdeel in de PLVT-behandeling. De verwachting is dat het aantal mensen met de ziekte van Parkinson de komende 20 jaar zal verdubbelen, dus het gebruik van de Voice trainer zal alleen maar toenemen. Bovendien is de Voice trainer ook te gebruiken door andere mensen met een spraak- of stemprobleem.

De app is een uniek voorbeeld van hoe technologie ingezet kan worden om cliënten in staat te stellen om zelfstandig en vrijwel onopgemerkt hun verstaanbaarheid en daarmee hun kwaliteit van leven te behouden.
De logopedist kan via het dashboard bijsturen op een manier die tot nu toe nog niet mogelijk was. Het Radboudumc zet zich via ParkinsonNet daarom intensief in om meer logopedisten te trainen in het gebruik van de Voice trainer en het dashboard.

De data die tijdens het gebruik van de Voice Trainer verzameld wordt, geeft niet alleen voor de logopedist een goed inzicht in de behandeling van de cliënt, maar biedt ook een unieke kans voor onderzoekers van het Radboudumc om de spraakproblemen van mensen met parkinson verder te analyseren. Het gebruik van de Voice trainer als onderdeel van de PLVT wordt op dit moment wetenschappelijk geëvalueerd in een grote landelijke studie die wordt gefinancierd door de Amerikaanse Michael J. Fox Foundation.

Bureau(s) waarmee is samengewerkt

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

+ Voeg case toe