WWF Plastic Afvallen

Omschrijving

Met de Plastic Afvallen app slaat het Wereld Natuur Fonds een nieuwe weg van campagne voeren in. Op een persoonlijke en laagdrempelige manier wordt de doelgroep, met dagelijkse challenges en tips, bewuster gemaakt van haar wegwerpplastic verslaving. De app is het kloppend hart van de grotere, crossmediale #PlasticAfvallen campagne.

Doel

Per jaar komt er maar liefst 8 miljoen ton plastic afval in zee terecht. De helft van al het plastic dat we produceren wordt maar één keer gebruikt en van het gescheiden verzamelde plastic in Nederland wordt maar 15% daadwerkelijk gerecycled. Met de #PlasticAfvallen campagne wil WWF op een ludieke manier, meer awareness creëren rondom het gebruik én verbruik van wegwerpplastic in Nederland. Om deze doelstelling te verwezenlijken hebben ze, in samenwerking met Elastique, een tool gecreëerd om het gedrag van hun gebruikers te veranderen.

In een Design Sprint heeft Elastique samen met WWF vorm gegeven aan de #PlasticAfvallen campagne, met als doel om zoveel mogelijk Nederlanders aan te laten sluiten bij hun strijd tegen wegwerpplastic. Uit de sessies en onderzoek met de doelgroep kwam naar voren dat mensen zeker bereid zijn hun gedrag te veranderen, maar zich te weinig bewust zijn van de impact die ze kunnen maken om dit ook daadwerkelijk te doen. Ook omdat ze niet weten wat er met hun plastic afval gebeurt.

Door het gebruik van een conversational interface willen we mensen op een persoonlijke manier confronteren met de boodschap, zonder belerend te zijn. Waarbij door middel van een effectieve strategie van relevante content en gamification elementen, de gebruiker dagelijks gemotiveerd en geïnspireerd blijft om dit gedrag te veranderen.

Resultaat

Het resultaat van de campagne is de Plastic Afvallen app waar de gebruiker dagelijks contact heeft met Mark Schadenberg; Plastic Fit Coach van WWF. In chat-vorm dagen Coach Mark en zijn plastic-experts van WWF, de gebruiker iedere dag uit voor een challenge.
De keuze voor een conversational interface en dagelijkse bite-size content is hierin erg effectief om gedragsverandering teweeg te brengen. Het zorgt er voor dat je dertig dagen lang op een vriendelijke en inspirerende manier aanwezig kan zijn in het leven van de gebruiker.

De #PlasticAfvallen campagne is net van start (half januari 2020) en heeft in eerste weken (soft launch) de teller op meer dan 5.000 downloads staan. Het doel is om dit getal in juli naar 25.000 actieve gebruikers te laten groeien met behulp van on- en offline kanalen.

Ook op de lange termijn biedt deze vernieuwende vorm van campagne voeren veel perspectief. Dit is namelijk de eerste campagne met dit concept die inzet op bewustwording en daadwerkelijke verandering van gedrag.

Zo wordt het effect van de campagne gemeten via geanonimiseerde analytics. Deze data is weer gebruikt om o.a. het interactieve script te optimaliseren tijdens de looptijd van de campagne, maar ook om de impact te meten en deze naar buiten te communiceren.

De wens van WWF was om een duurzaam software concept te ontwikkelen, dat in de toekomst in een verbeterde vorm met andere inhoud, te gebruiken is voor andere campagnes.

Elastique

Hilversum
Elastique
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe