Hartstichting & Philips | Een AED voor jouw buurt

Omschrijving

Hoe zorg je ervoor dat iedereen bij een hartstilstand binnen 6 minuten gereanimeerd wordt mét de inzet van een AED? Via een gelaagde 360° campagne met dynamische online content wist de Hartstichting de Nederlandse bevolking op een succesvolle manier te activeren, om samen met buurtgenoten een AED aan te schaffen.

Doel

Aanleiding:

Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De Hartstichting wil dat iedereen bij een hartstilstand binnen 6 minuten de juiste hulp krijgt. In de afgelopen jaren zijn er veel burgerhulpverleners geworven, die bij een hartstilstand ingeschakeld worden via een oproepsysteem. Een deel van hen moet eerst een AED ophalen. En daar ligt nog een grote uitdaging.

Er zijn nog niet voldoende AED’s die 24/7 beschikbaar zijn, waardoor de dekking niet optimaal is. Daarom introduceerde de Hartstichting, in nauwe samenwerking met Philips, BuurtAED; een crowdfundingplatform waar door buurtgenoten samen een AED kan worden aangeschaft.

Vraag:

Hoe genereren we bekendheid en urgentie voor een AED in je buurt? Hoe stimuleren we mensen vervolgens om een inzamelingsactie te starten en met buurtgenoten een AED aan te schaffen?

Doelstellingen:

Primair
1. In heel Nederland binnen 6 minuten, 24/7, een AED beschikbaar. Doelstelling van de eerste drie flights was om zoveel mogelijk nieuwe AED’s in buurten te realiseren.

Secundair
1. 2.500 gestarte BuurtAED acties
2. Hogere bekendheid werking/nut AED
3. 430.000 unieke bezoekers voor Hartstichting AED-platformen
4. Realiseren van donaties voor aangemaakte BuurtAED-acties


Doelgroep:

Breed, Nederlanders 25+. Focus in targeting op de belangrijkste persoonseigenschappen vanuit het SAMR doelgroeponderzoek.

Uitdagingen:

1. In een tijd van individualisering is het moeilijk om mensen te activeren buurtgenoten aan te spreken en hen om een donatie te vragen voor een buurtactie.
2. De drempel voor het succesvol afronden van een actie is hoog. Voor een AED is €1500,- nodig. (De rest legt Philips bij).

Resultaat

Aanpak:

De aanleiding vroeg om een campagne die nationaal raakt en lokaal met buurtbewoners samenwerkt. Daarom hebben wij een gelaagde campagne opgezet rondom het platform BuurtAED.nl, ondersteund met diverse kanalen en buurtapps om buurten te bereiken en activeren.

Aan de hand van een pakkende TVC, passend gemaakt na eerdere inzet bij werving van burgerhulpverleners, en diverse social content-uitingen creëerden we urgentie. Tegelijkertijd activeerden we mensen om naar BuurtAED.nl te gaan en te checken hoe hartveilig hun buurt was. Niet alleen de content, maar ook het platform werd constant geoptimaliseerd. Denk hierbij aan aspecten als usability, landing, donatiebedrag en aanmeldflow.

Vervolgens hebben we slim gebruikgemaakt van dynamische content. Enerzijds targetten we buurten met onvoldoende dekking, anderzijds benaderden we buurtbewoners waar al een actie gestart was. Hen konden we persoonlijk activeren een actie te starten of te doneren aan de bestaande actie in hun buurt, om zo de organische olievlek te verspreiden.

Daarnaast zochten we de samenwerking op met de meest betrokken buurtgenoten; beheerders van buurtgroepen op social media zoals Facebook en WhatsApp.

Tussen de reguliere flights hebben we op een slimme manier aangehaakt op de awareness die 3FM Serious Request in december genereerde voor het belang van AED’s. Ook hierin stond het persoonlijke aspect centraal; via een AED-actie bepaal jíj waar een levensreddende AED komt te hangen.

Resultaat (18sept – 19feb):

Gerealiseerde BuurtAED’s/Geslaagde acties: 1160
Gestarte acties: 3702 (gemiddeld 10 per gemeente)
Hoeveelheid donaties: 50.000 donaties, goed voor €1.558.370
Unieke traffic website:
Hartstichting.nl/aed: 193.000
Buurtaed.nl: 390.000
Nieuwe AED’s sinds oktober 2018: 3514

Overige informatie

Het feit dat we zoveel buurten hebben kunnen activeren om hun eigen omgeving veiliger te maken, is erg bijzonder. Wanneer het neerkomt op bijdragen en doneren, haakt een groot deel van de doelgroep normaal gesproken al af. Hetzelfde geldt voor het opzoeken en aanspreken van buurtgenoten.

Aan de hand van de persoonlijke aanpak, dynamische content en slimme optimalisaties hebben we niet alleen een mooie campagne neer weten te zetten, maar Nederland ook een stuk veiliger gemaakt. Niet alleen het fysieke resultaat van BuurtAED’s is hierin essentieel, ook de gecreëerde awareness en urgentie dragen bij aan de veiligheid. Over de gehele linie zien we dat er in deze periode meer AED’s zijn aangeschaft en aangemeld in het oproepsysteem, niet alleen door buurtgenoten.

Een prachtig resultaat, waar ook de doordachte en uitgebreide PR-strategie van de Hartstichting aan heeft bijgedragen. De mogelijkheid om op korte termijn ook het netwerk van burgerhulpverleners verder uit te breiden is een positief bij-effect. Zo komen we steeds dichterbij het ultieme doel van de Hartstichting: de ziektelast in 2030 met 50% naar beneden krijgen.

Andere bureaus die meegewerkt hebben aan deze case:
Triple Double, SAMR, Kentaa

We Are Blossom

Eindhoven
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe