LessonUp

Omschrijving

Met LessonUp maken leraren gevarieerde interactieve lessen met video, afbeeldingen, interactieve vragen en quizzen. Zo betrekken zij leerlingen die kunnen meedoen met hun eigen device en kunnen ze inspelen op de persoonlijke behoeften van leerlingen.

Doel

De vraagstelling is opgebouwd rondom de wens om internet(technologie) een plek in de les te geven. Op veel scholen zijn de meeste lessen zijn nog vrij traditioneel, waarin een leraar een powerpoint geeft en leerlingen luisteren. En als leraren daar verandering in aan willen brengen, omdat leerlingen ook echt vragen om meer interactiviteit en gedeeltelijk digitaal willen werken, kost dat leraren heel veel tijd. Ze moeten in hun eigen tijd van alles bij elkaar sprokkelen en dit tijdens de les aan elkaar knopen. Dus, lesgeven met ICT is vaak nog tijdrovend en alleen bestemd voor de digitaal vaardige docent. Daarnaast wordt er nog weinig samengewerkt, terwijl er zoveel lesmaterialen worden ontwikkeld waarmee leraren elkaar kunnen inspireren.

Kortom, vanuit de constatering dat er eigenlijk nog geen platforms zijn die het voor alle leraren echt leuk en ook efficiënt maken om hun eigen interactieve en digitale lesmaterialen te ontwikkelen, zijn we met LessonUp gestart.

LessonUp maakt hedendaags digitaal onderwijs toegankelijk èn leuk voor iedere docent, met of zonder aanleg voor ICT. Daarmee ervaren leerlingen ook meer aansluiting, motivatie en plezier tijdens de les. Internet en devices krijgen dezelfde vaste en logische plek binnen het klaslokaal, zoals dat in de meeste aspecten van onze maatschappij al lang zo is.

Resultaat

De oplossing die LessonUp heeft gekozen om te komen tot haar doelstelling is het ontwikkelen van een zeer gebruiksvriendelijk platform dat leraren over de streep trekt om vaker ICT te gebruiken in het klaslokaal. Belangrijk daarin is dat leraren ervaren dat LessonUp hun helpt tijd te besparen op het ontwikkelen van innovatieve & motiverende lessen.

Eén van de manieren waarop dit naar voren komt, is dat alle lessen die in LessonUp ontwikkeld worden 'open' zijn; leraren kunnen kennis heel gemakkelijk delen en zich door elkaar laten inspireren.
Daarnaast bieden we in een LessonUp les verschillende onderdelen aan die een leraar nodig heeft in een gevarieerde, multimediale les: zoals video's, slides, afbeeldingen en interactieve vragen -waaraan leerlingen via hun smartphone of tablet kunnen meedoen-.

Het gevolg van deze oplossing is dat leraren nu heel makkelijk een digitale les ontwikkelen, zonder dat ze allerlei verschillende programma's naast elkaar hoeven te gebruiken. Dus ze zijn tijdens het geven van de les niet steeds met hun laptop of computer in de weer -voorheen moesten ze steeds switchen tussen verschillende programma's, heel stressvol. Ze hoeven alleen maar door hun LessonUp les te klikken. Zo worden ze ontzorgd en kunnen ze zich 100% focussen op hun leerlingen.

Binnen 1 jaar hebben alle LessonUp gebruikers samen al meer dan 20.000 lessen ontwikkeld; waarvan 30% is ontstaan uit hergebruik en kruisbestuiving. Wekelijks komen er ongeveer 150-200 nieuwe docenten bij en 500 - 1000 nieuwe leerlingen. LessonUp wordt op ongeveer 1200 scholen in Nederland gebruikt.

Overige informatie

De beste les maakt en geeft een docent. Wij bepalen dat niet, dat doen de leerlingen. Met LessonUp geven we leraren de interactieve mogelijkheden om hun beste les nóg beter te maken.

De eenvoud waarmee een leraar zijn les actueel kan houden en kan differentiëren, is kenmerkend voor LessonUp. Door de handelingen binnen LessonUp voor de leraar beperkt te houden worden zijn lessen verrassend voor zijn leerlingen, maar nooit een verrassing voor de leraar zelf.

Het inzetten van LessonUp kan op elke manier die een leraar wil: klassikaal of zelfstandig via de leerlingen-omgeving. Hierdoor komen de 21th Century Skills voor elke leerling doeltreffend tot zijn recht. Maar ook voor de leraar die de eerste stappen zet op het gebied van leren met ICT, is LessonUp een missing link in de transitie via blended- naar digital learning.

Omdat elke les die wordt gemaakt automatisch gedeeld met andere leraren, is er een enorme collectie ontstaan, waaruit elke gebruiker eindeloos kan putten.

Q42

Den Haag
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe