lamborghini Academy

Omschrijving

Augmented Reality technologie maakt het kleinste detail inzichtelijk en verduidelijkt leerdoelen voor de medewerkers van de Lamborghini Academy.

TWNKLS ontwikkelde samen met Innovam, het trainingsinstituut voor de automotive in Nederland, een Augmented Learning applicatie voor Lamborghini.

Doel

Met de introductie van nieuwe producten en bijbehorende innovatie van on-board systemen is er een groeiende behoefte aan visualisatie en uitleg voor genoemde doelgroepen. Knelpunt daarbij is ook de uitdaging dat een groot aantal medewerkers in verschillende landen in een zeer korte tijd opgeleid moeten worden. Binnen de Blended Learning aanpak van Innovam ontwikkelde TWNKLS een Augmented trainings applicatie voor de monteurs en voor de verkoopvertegenwoordigers.
De trainers hebben een tool in handen die het mogelijk maakt instructies van complexe technologie inzichtelijk te maken door het in 3D te visualiseren. De sales vertegenwoordigers kunnen snel en efficiënt getraind worden op meerdere locaties over de wereld om de laatste technische weetjes en accessoires op de werkelijke auto te visualiseren en te demonstreren aan hun klanten tijdens het verkoopgesprek in de showroom. De monteurs krijgen op deze manier nog beter inzage in de complexiteit van diverse on-board systemen in de auto met het oog op een sneller begrijpen en kunnen toepassen van opgedane kennis en informatie. Door met een tablet naar de werkelijke auto te kijken krijgt de gebruiker een gedetailleerde en technische informatie op de fysieke auto te zien, waarbij de werking, samenhang en afhankelijkheden van de auto onderdelen inzichtelijk worden gemaakt.

Resultaat

In zeer korte tijd werden de onderwijs- en leerdoelen vertaald in een Augmented Reality applicatie die vooraf gaand aan de lancering van de nieuwe auto’s door de trainers werden gebruikt binnen de training. Met deze verrijking van de training werden de beoogde leerdoelen nog beter gerealiseerd en gingen betrokken deelnemers nog enthousiaster en trotser aan de slag met de verkoop en het servicen van nieuwe Lamborgini modellen.

Op dit moment wordt bekeken hoe TWNKLS en Innovam de dienstverlening verder kunnen uitbreiden om een verdere verbreding en verdieping aan te brengen en om nieuwe modellen toe te voegen met als uiteindelijk doel om Augmented Reality een integraal onderdeel te laten zijn van de training uitvoering binnen de Lamborghini Academy.

Overige informatie

Het is een Business to business applicatie dat niet voor eindgebruikers te downloaden is.

+ Voeg case toe