VROUW.nl

Omschrijving

Met het project VROUW.nl hebben we een zelfstandige, responsive website voor het merk VROUW gebouwd. Het designteam van VROUW heeft samen met het designteam van Mirabeau gewerkt aan een platform dat qua design, tone of voice en contentkeuze aansluit bij het bestaande productportfolio van VROUW: VROUW magazine en VROUW glossy.

Doel

Met de lancering en doorontwikkeling van VROUW.nl onderstrepen wij onze ambitie om de grootste contentwebsite voor vrouwelijk Nederland te worden.

Niet alleen willen we onze lezers raken met onze content, ook willen we haar dagelijks steeds een beetje beter leren kennen, zodat we haar nog beter kunnen bedienen met content waarin zij zich herkent, waar zij zich over verbaast of waar ze het met vriendinnen over heeft. Door het vergroten van het totale geidentificeerde bereik hopen we in de toekomst nog beter aan haar behoeften te kunnen voldoen.

Tot slot streven wij naar optimale engagement met onze gebruikers. We willen met haar interacteren, haar zo lang mogelijk op ons platform houden door haar te boeien met unieke content en ervoor te zorgen dat ze uit zichzelf weer naar ons terugkomt om met ons - en de andere gebruikers - te praten. Uiteindelijk moet er na het opbouwen van bereik en de opbouw van loyale bezoek (VROUW ambassadeurs) geld verdiend worden aan deze groep door middel van display en native advertising.

Resultaat

In de eerste drie maanden na lancering van VROUW.nl zijn we samen met onze lezeressen op een ontdekkingsreis gegaan: zij vertelde ons - vaak letterlijk - waar ze behoefte aan had en wij legden ons oor, met het volledige merk VROUW, te luister. Daar zijn diverse redactionele formats uitgerold die inmiddels crossmediaal worden ingevuld. Op basis van bezoekersgedrag optimaliseren wij de bestaande formats, nemen we afscheid van rubrieken die geen aansluiting vinden bij de doelgroep en ontwikkelen we onze cross- en multimedlale propositie door. Op die manier scherpen we onze strategie constant aan en leren we dat de focus op unieke, actuele en herkenbare content leidend moet zijn voor VROUW.nl.

VROUW.nl van TMG heeft in de eerste maand van haar bestaan al meer dan 1 miljoen gebruikers op haar site gehad. Meer specifiek 1,1 miljoen, naast 4,3 miljoen impressies. In de tweede maand is het aantal gebruikers al opgelopen tot 2 miljoen gebruikers per maand.
Ook de Facebookpagina laat een groeisprint zien.

Overige informatie

VROUW hanteert een omnichannel benadering: rubrieken in print sluiten naadloos aan op online, formats vinden hun van online naar magazine, Facebook dient als contentbron voor de redactie, nieuwsbrieven zorgen voor een basis waarop contentformats op gezette tijden en naar een selecte database van gebruikers verstuurd kunnen worden. Op die manier zijn de traditionele grenzen tussen print, offline en broadcasting niet langer relevant voor VROUW.

Voor de doelgroep worden zogenaamde 'formats' en feuilletons ontwikkeld, veelal onder leiding van bekende redactiegezichten. Nieuwe delen van zo'n vervolgverhaal worden op specifieke momenten in de week gepubliceerd. Gebruikers kunnen aangeven of ze specifieke formats willen volgen en een emailnotificatie willen ontvangen.

Mirabeau

Amsterdam-Duivendrecht
Mirabeau
Ook aan deze case gewerkt?
  • Hiervoor moet je ingelogd zijn.
    Nog geen account? Registreer je dan nu.
+ Voeg case toe